• İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi Bilgilendirme Duyurusu