Tarihçe

Dünden Bugüne Karahallı OSB
         

        Organize Sanayi Bölgeleri üretim, ihracat ve istihdam merkezleridir. Planlı sanayileşme ve düzenli şehirleşmenin ana dinamiğini oluşturmaktadırlar. 2000 yılında 4562 sayılı Kanun ve yönetmelikle tüzel kişilik kazanmışlardır.
Karahallı Organize Sanayi Bölgesi 01.03.2005 tarih ve 002161 sayılı Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yazısına göre 226 sicil numarası ile kurulmuştur. 68 hektar üzerine kurulu olan bölge 83 parselden oluşmaktadır. 33 adet parselin tahsis yoluyla satışı yapılmış, satışı yapılacak 42 adet boş parsel bulunmaktadır. Yol uygulama projesinin %100 si, atık su(kanalizasyon)projesinin %100’i, içme ve kullanma suyu projesinin %100’u, yağmur suyu projesinin %100’i Elektrik Projesinin 100%'ü tamamlanmıştır. Ayrıca Alfaklar Elektrik İndirici Merkezi arası Elektrik Nakil Hattının geçici kabulü yapılmış olup kesin kabulu 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır. OSB’de istihdam sayısı yaklaşık 150 kişi civarındadır.

 

İmar ve Parsel Bilgileri

 

OSB’nin büyüklüğü(hektar) 68,00
Taks (%) 0,50
Toplam sanayi parsel sayısı 83
Tahsis edilen sanayi parsel sayısı 33
Tahsis edilecek sanayi parsel sayısı 42
Üretimdeki firma sayısı 13
İnşaa halindeki firma sayısı 6
Proje halindeki firma sayısı 14
OSB’de çalışan kişi sayısı(yaklaşık) 150
Toplam sanayi alanı 411.478,88 m2
Tahsis edilen sanayi alanı 186.157,56 m2
Tahsis edilecek sanayi alanı 225.321,32 m2
Arıtma Tesis Alanı 16.327,91 m2
Sosyal Tesis Alanı 27.388,00 m2

 

 

 

Parsel Tahsisi ve Sektörel Dağılımı
Tekstil
9 adet
63.441,00 m2
Gıda
1 adet
15.001,36 m2
Kimyasal
1 adet
3.948,06 m2
Mermer
1 adet
2.490,66 m2
Paketleme
1 adet
6.170,05 m2
Boş Parsel
69 adet
288.166,9 m2
Toplam Parsel
83 adet
474.324,54 m2

 

 

Yatırımlar Hız Kazandı
                Karahallı Organize Sanayi Bölgemizde çok çeşitli sanayi kuruluşları düşünülerek parsel büyüklükleri en küçük işletmeden en büyük işletmelere kadar cevap verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.
Karahallı Organize Sanayi Bölgesi’nde çeşitli iş  faaliyetlerinde olmak üzere 83 adet sanayi parselinden; 31 yatırımcıya 33 adet parsel tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin sektörel dağılımına bakıldığında tekstil sektörünün ağırlığı görülmektedir. Tekstil sektörünün ardından kimyasal ve gıda sanayi, parsellerin dağılımında yoğun olan diğer sektörlerdir.               
                  Organize sanayi bölgemizde son yıllarda yatırımlar hız kazanmıştır. Bölgede faaliyette bulunana fabrika sayısı ve yatırımların önümüzdeki günlerde daha da artacağı beklenmektedir.

Uşak Valiliği
Uşak İl Özel İdaresi
Uşak Belediyesi
Uşak Üniversitesi
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
Uşak Emniyet Müdürlüğü
Uşak İl Jandarma Komutanlığı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sivil Savunma İl Müdürlüğü
Banaz Kaymakamlığı
Eşme Kaymakamlığı
Karahallı Kaymakamlığı
Sivaslı Kaymakamlığı
Ulubey Kaymakamlığı
T.C Cumhurbaşkanlığı
T.B.M.M
Başbakanlık
Tarım Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

KARAHALLI ORGANİZE SANAYİ RESMİ WEB SİTESİ © 2012

TELEFON & FAKS: +90 (276) 517 10 27