Tarih

Karahallı' yı kimler kurdu ne zaman kurdu kesin net bir bilgi belge ve tarih yoktur. Karahallının karatıfıl karahalil karahalullu gibi isimlerin olduğunu yazılı belgelerde görüyoruz. Ertuğrul TAYLAN Uşak adı üzerine yazılarında Cevat TÜRKAY ın başbakanlık arşiv belgelerine göre (Osmanlı imparatorluğunda oymak aşiret ve cemaatler İst.1979s.902 ye göre) Karahallı nın Karahallil aşiretince kurulmuş olduğunu yazıyor.

Prof. Dr.Mehmet Akif Erdoğdu 16.yy ortalarında Uşak şehri yazılarında Oğuz yörük cemaatleri Uşak yaylalarında yaylamakta idi Hattabunların bir kısmı bu dönemde kendi cemaat isimlerini taşıyan köyler kurmaya başlamışlardı ki bu olay anadolu iskan tarihi açısından önemlidir .Uşak yaylaları ve köyleri 16 16 yy ortalarında temel olarak akkoyunlular ve avşar yörüklerine aitti. Bu bilim adamının oğuz yörükleri kendi cemaat isimlerini taşıyan köyler kurmuşlardır görüşüne göre karahallının karahalil aşiretince kurulmuş olduğunu doğruluyor ne zaman hangi yıllarda kuruldu bu bilinmiyor Şurası kesin Oğuz yörükleri kurmuştur.

Karahallı halkı arasında karahallının kuruluşu ile ilgili anlatılan bir hikaye vardır  Hikayeye göre : Bir türkmen yörüğünün 4 oğlu vardır.Karahalil karahalllıyı;karabedir,Karabedirleri,Deli-hıdır Delihıdırlıyı ,Garip hasan Karbasan ı kurmuşlardır .Bu hikayenin doğruluğu yada yanlışlığını belgeleyen bir belge yoktur.

KARAHALLI YÖRESİNDE

Hititler,Lidyalılar,Persler,İskender imparatorluğu,Persler yıkılınca Makedonya krallığı ,Bergama krallığı,Roma imparatorluğu,Bizans imparatorluğu,Anadolu selçuklu türk devleti,Germiyanoğulları beyliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur.

Osmanlı devleti idari örgütünde Uşak Anadolu beylerbeyliğinin Kütahya sancağına bağlı bir ilçe olmuştur.
Tanzimattan sonra (1839) dan sonra Bursa Hüdavendigar eyaletinin Kütahya sancağına bağlı Uşak kazası olmuştur.karahallıda uşak a bağlı bir köydür.

1323(1907) Yılında karahallıda belediye teşkilatı kuruluyor ve belde oluyor

Bucak merkezi olması :Karahallı 1908 yılında uşak kazasına bağlı nahiye haline getirildi 1324(1908) ikinci meşrutiyetin ilanı yılında uşak kazasına bağlı nahi merkezi haline getirilmiştir  Hicri 1327 M.1909 tarihli salname-i devlet-i Aliyye-i osmaniyesinde Karahallı nahiye olarak gözükmektedir . İlk nahiye müdürü (müdür namıyla Maruf ve meşur ) Abdurrahman Efendi' dir

İlçe merkezi olması ;
15 Temmuz 1953 te Karahallı nın ilçe olması TBMM' ce kabul edildi aynı gün Uşak vilayetinin kuruluş kanunu kabul edildi

Uşak Valiliği
Uşak İl Özel İdaresi
Uşak Belediyesi
Uşak Üniversitesi
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
Uşak Emniyet Müdürlüğü
Uşak İl Jandarma Komutanlığı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sivil Savunma İl Müdürlüğü
Banaz Kaymakamlığı
Eşme Kaymakamlığı
Karahallı Kaymakamlığı
Sivaslı Kaymakamlığı
Ulubey Kaymakamlığı
T.C Cumhurbaşkanlığı
T.B.M.M
Başbakanlık
Tarım Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

KARAHALLI ORGANİZE SANAYİ RESMİ WEB SİTESİ © 2012

TELEFON & FAKS: +90 (276) 517 10 27