İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi Bilgilendirme Duyurusu

Uşak HalkBankası Tarafından Katılımcılarımıza duyurulması talep edilen Bilgilendirme aşağıdadır.